Werkgever

Wanneer uw werknemer ziek is geworden en het voor u onduidelijk is hoelang dit gaat duren, begint u aan een re-integratietraject. U bent dan als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Wet verbetering Poortwachter
In de wet verbetering poortwachter staan de regels over wat u en uw zieke werknemer moeten doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden. Bij re-integratie zijn er een aantal verschillende partijen betrokken:

  • Werknemer
  • Werkgever
  • Arbodienst of bedrijfsarts
  • Re-integratiebedrijven
  • UWV

Iedere partij heeft zijn eigen taken en verplichtingen.

De stappen die u zet om een werknemer naar (eventueel ander) werk te begeleiden legt u vast in een Plan van aanpak WIA. Samen met de Probleemsanalyse WIA, de Eerstejaarsevaluatie plan van Aanpak WIA en de Eindevaluatie plan van aanpak WIA vormt dit het re-integratieverslag.

Wanneer de re-integratie vastloopt of u voorzieningen wilt regelen kunt u terecht bij het UWV. Zij kunnen u verder helpen.

Als blijkt dat uw werknemer meer langer dan 2 jaar ziek is en u en uw werknemer niet voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van uw werknemer, dan bent u verplicht om het loon langer door te betalen. Dit moet u maximaal 1 jaar doen.