500 miljoen voor duurzame inzetbaarheid en re-integratie

De Europese Commissie stemt in met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds tot 2020. Beschreven in dit plan staat hoe Nederland de in Total 507 miljoen euro aan ESD middelen gaat inzetten. Dit geld wordt voornamelijk gebruikt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hierbij moet gedacht worden aan mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 55-plussers, mensen zonder werk of uitkering, waaronder laagopgeleide vrouwen en gedetineerden. Daarnaast is een deel van het beschikbare Europese geld bestemd voor (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Duurzame inzetbaarheid

Door de instemming van de Europese Commissie komt ook het geld beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Dit wordt ingezet om meer mensen langer en gezond aan het werk te houden.

Waar mogelijk zijn de administratieve lasten voor het uitvoeren van het ESF-programma teruggedrongen. Op deze manier komt het geld gemakkelijker beschikbaar voor mensen waar het ESF-geld voor is bedoeld.

In 2014 worden verschillende aanvraagtijdvakken geopend voor subsidie. Zie voor praktische informatie www.agentschapszw.nl