Intrinsieke motivatie

Wat zorgt er precies voor dat wij ons goed voelen over ons werk? Dan Ariely is een ‘behavioral economist’, hij onderzoekt de psychologie en emotionele factoren die van toepassing zijn bij het maken van bepaalde keuzes. In deze informatieve video legt hij uit dat niet alleen maar een goed loon het belangrijkste is voor een goed gevoel bij je baan.

 

Dan Ariely: What Makes Us Feel Good About Our Work? (TEDTalk)

Reintegratie in Nederland

Voor interactie tussen alle partijen in de re-integratiebranche. Werkgever, IRO-kandidaat, UWV, CWI, Gemeente, Re-integratiebureau, Outplacementbureau en Arbo- en verzuimdienstverleners, interventiebedrijven en verzekeraars.

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Dat heet re-integratie en is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk en moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn. Gebeurt dat niet, dan kan dat van invloed zijn op de loondoorbetaling en uitkering.